محصولات یک سی سی
ایران
989149691571+
شنبه - پنجشنبه: 09:00 - 21:00
شهریور 23, 1398 بدون دیدگاه

کشف اولین سیاره قابل سکونت !

تصور کنید سیاره های قابل سکونت بسیاری وجود دارد و حیات های متعدد در جهان هستی پایدار است. تصور شما چیست؟ آیا آن سیاره ها شبیه به زمین هستند؟ ساکنان آن چگونه موجوداتی هستند؟ از جنس انسان یا موجودات تک سلولی؟ شاید هم ساکنان سیاره های قابل سکونت موجوداتی بسیار پیشرفته تر از انسان باشند.