i

بسته های قیمت گذاری _

پلن های قیمت ما _

پایه
29 هزار تومان
  • ویژگی اول پلن
  • ویژگی دوم پلن
  • ویژگی سوم پلن
پیشرفته
69 هزار تومان
  • ویژگی اول پلن
  • ویژگی دوم پلن
  • ویژگی سوم پلن
حرفه ای
89 هزار تومان
  • ویژگی اول پلن
  • ویژگی دوم پلن
  • ویژگی سوم پلن

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

error: Content is protected !!